Staff Directory

Prannath Anath Ashram Devghat

ESTABLISHED IN B.S. 2063 (2006 A.D.)
Registered under Nepal Government

Registration No. 164-063-064


Ashram (Orphanage) Founder: Bidushi Sushree Tara Ghimire

Name List of Present Committee Members:

President: Rajendra Prasad Rijal

Vice President: Koushila Adhikari

Vice President: Eklal Dhungana

Secretary: Khadga Sapkota

Assistant Secretary: Gyanindra Pokhrel

Cashier: Maniraj Shrestha

PR Manager: Mukund Ghimire

E-commerce Manager : Sahara Subba


Members:

Shital Das Khanal
Dinanath Sapkota
Aahok Agrawal
Kamala Parajuli
Yagye Bahadur Thapa
Narayan Dutta Subedi
Nirmal Adhikari


Advisors:

Gauri Pradhan
Krishna Lal Sapkota
Vishnu Ghimire
Anjani Prasad Rijal
Shyam Krishna Sharma
Tilak Raj Sharma
Gopal Gajurel
Mohan Lal Shrestha
Tek Nath Baral


Web Administrator cum Moderator:  Vishnu Ghimire & Sahara Subba

© 2013 Prannath Anath Ashram Devghat All Rights Reserved